Marine Horns

Talamex 110dB 12V MINI HORN

19.310.001
29.99  (inc. VAT at 20%)

Talamex 115dB 12V TRUMPET HORN

19.370.001
52.00  (inc. VAT at 20%)

Talamex 115dB 12V DOUBLE TRUMPET HORN

19.370.002
89.99  (inc. VAT at 20%)